I går så åkte de sista kvigorna härifrån men om vi får regn och det blir grönt i hagarna igen så kommer de förmodligen tillbaka. Jag var lite nyfiken på hur mycket åverkan på slyet som kreaturen hade gjort så jag gick en runda i hagarna. Där det vuxit gräs var allt nerbetat, eller nerbränt av solen, men inne i skogen där slyet växer så var det fortfarande grönt. Det syntes att det gått djur där och att sommaren varit torr men det var ändå förvånansvärt grönt.

Nedan finns bilder på våra olika hagar. Jag redovisar ordningen på hagarna så att de som varit här och har lite kläm på våra marker ska kunna orientera sig – Skålgropshagen, Riddarlyckan, Slätten, Fårhushagen, Magerhagen, Kålalyckan, Intagslyckan nedre, Intagslyckan övre och de tre sista bilderna är alla från Kurts hage. Som synes är det bara Kålalyckan som fortfarande är grön.Till sist ett foto taget på väg hem efter förmiddagens fotograferande.

Var vänlig följ och gilla: