I mitten på maj fick vi ett brev från Miljö- och hälsoskyddskontoret om att de ska genomföra en tillsyn på vårt avlopp (och alla andras i området). Av de riktlinjer kring enskilda avlopp som brevet innehöll så drog vi slutsatsen att vi måste fixa ett nytt avlopp. Under sommaren har vi tagit in pris på några olika alternativ och i dag så grävde vi provgropar på skiftet, Kålalyckan, där avloppet ska ligga för att få koll på hur det ser ut i backen. På måndag så kommer Miljö- och hälsa hit och ska titta på groparna för att bedöma om markförhållandena duger för en infiltrationsanläggning eller om vi måste ha en markbädd, som är ett dyrare alternativ.

Provgropsgrävningen gick inte jättebra, markförhållandena är inte riktigt bra där vi tänkt oss avloppsanläggningen. Var det inte ytligt berg så var det för lerigt. Vi lyckades till slut hitta en plats där marken verkar vara någorlunda lämplig för en infiltration, men bara någorlunda. Han som skötte grävandet var tyvärr tveksam till att kommunen kommer godkänna en infiltrationsanläggning på Kålalyckan. Vi får se vad de säger på måndag.

Ett annat bekymmer, av en mindre dignitet, är att jag upptäckt att ett av lammen börjat gå under staketet och in i en intilliggande hage. Både igår och idag så har lammet varit i fel hage när jag tittat till fåren men så fort det fått syn på mig har det rusat tillbaka till resten av flocken. Det tar fart och lyfter undertråden i staketet med nacken och då blir det inte tillräckligt mycket kontakt för att lammet ska få en stöt av staketet. Som det är nu är det inget stort problem men om fler får börjar gå under staketet, och kanske utanför hagarna så är det inte alls bra. Genom sitt agerande så har lammet garanterat att det blir slaktat i höst, vi kan inte behålla det och riskera att det får med sig hela flocken på sina rymningar.

Var vänlig följ och gilla: