Både jag och hustrun (hon bakom ratten) brukar gemensamt åka och hämta hö hos en granne men i går var jag tvungen att göra det själv. När jag körde in hos grannen och backade upp släpet mot utlastningsluckan så blev skillnaden mellan hustruns och mina personlighetstyper uppenbara. Jag är en ”verkställare”, det innebär att jag är uppgiftsorienterad och har fokus på problemlösning medan hustrun är en ”specialist” och är därför mer fokuserad på ett högkvalitativt resultat där allt stämmer in i minsta detalj.

Ni kanske undrar hur skillnaderna i personlighetstyperna avspeglar sig i backning med släp? I mitt fall gör ”verkställaren” i mig att det viktigaste är att släpet står någorlunda rätt mot utlastningsluckan men att jag inte bryr mig hur backningen dit blir. Backar man med släp och kommer lite snett så hamnar ju bilen lätt i en snäv vinkel mot släpet. Sånt bryr jag mig inte om, bilen kan stå i vinkelrätt mot släpet utan att det stör mig. Hustrun däremot måste få till en backning där släp och bil bildar en rät linje mot målpunkten. Hon kan vara rätt med släpet men ändå backa om flera gånger eftersom bilen inte är precis i det läge som hon vill ha den.

Nu till några foton från igår och idag.

Inkallningen fungerade faktiskt den här gången!

Var vänlig följ och gilla: