Beslutet från IVO kom idag – de står fast vid att psykiatrin saknar lagligt stöd för sina visitationer!

Var vänlig följ och gilla: