Jag har tidigare bloggat om att rättshaveristen i mig fått mig att anmäla Region Halland och Psykiatrin i Halland till JO för tjänstemännens brist på kunskap om Förvaltningslagen i allmänhet och deras senfärdighet med att lämna ut offentliga handlingar i synnerhet. Jag tänker inte gå in på ärendet i detalj men det hade sin upprinnelse i de krav på visitation av mig som en avdelning inom psykiatrin ställde i samband med en inläggning. Krav som IVO senare konstaterade saknade stöd i lag.

Nu har JOs utlåtande kommit och det var glad läsning för mig men hos psykiatrin och Region Halland drog man nog inte riktigt lika mycket på smilbanden. JO skrev, under rubriken ”Allvarlig kritik”: ”Den nonchalans som Driftsnämnden härigenom har uppvisat är anmärkningsvärd. Driftsnämnden förtjänar allvarlig kritik för sin underlåtenhet att handlägga J.A.:s begäran om att få ta del av samtalslistor…”.

Jag är inte så naiv att jag tror att nån på psykiatrin eller Region Halland kommer ligga sömnlös på grund av det här men förhoppningsvis så kommer de berörda personerna i framtiden faktiskt läsa Förvaltningslagen innan de tillämpar den. Kritiken tilldömdes dock viss betydelse eftersom den berörda förvaltningschefen ringt och bett om ursäkt. Han bad dock bara om ursäkt för en del av det JO kritiserat honom och hans tjänstemän för men jag orkade inte tjafsa om det. Både han och jag vet vad som hänt och vad som står i JOs beslut. Precis som Ceasar sammanfattade slaget vid Zela kan jag sammanfatta det här ärendet med ”veni, vidi, vici”.

Allvarligt talat, mitt agerande i de här ärendena kan kanske tolkas som att jag blivit en rättshaverist men riktigt så illa är det nog inte. Psykiatrin i Halland begick ett antal fel, de vägrade erkänna dem och dessutom behandlade de mig nedlåtande – då var jag tvungen att visa dem vad som egentligen gäller. Nu har jag gjort det och kan, med ett stort leende på läpparna, lägga det hela bakom mig.

Var vänlig följ och gilla: